Mange børn og unge har oplevet digitale krænkelser

Udgivet

i

,

af

Hadefulde kommentarer, deling af intime videoer og kontakt fra fremmede voksne, der fx vil have børnene til at sende billeder af deres krop. Det og andre ubehagelige oplevelser er for mange børn og unge en del af det at være på nettet i dag.

Digitale krænkelser er nok mere udbredt, end vi voksne bryder os om at tro. En ny undersøgelse viser, at hvert tredje barn og hver anden ung har oplevet digitale krænkelser inden for det seneste år.

I undersøgelsen, som Rambøll har lavet for Red Barnet, svarer 34 procent af de 9-12-årige børn – svarende til hver tredje – at de har oplevet noget ubehageligt på nettet i løbet af det seneste år. Det samme har 48 procent af de unge mellem 13 og 17 år, hvilket svarer til næsten hver anden af dem. Det samlede tal for både børn og unge er 42 procent.

I undersøgelsen er seksuelle krænkelser defineret bredt og skal forstås som ubehagelige oplevelser på internettet af varierende alvorsgrad. Undersøgelsen er repræsentativ for aldersgruppen og den første af sin slags, fordi den giver et indblik i omfanget af digitale krænkelser i så bred en målgruppe af børn og unge – også blandt dem i mistrivsel.

For eksempel viser undersøgelsen, at hele 70 procent af de børn og unge, som ofte eller meget ofte føler sig ensomme, har oplevet digitale krænkelser inden for det seneste år. For dem med lav trivsel er tallet 51 procent.

Børn har ret til tryghed og trivsel online

Ifølge Red Barnets stedfortrædende generalsekretær, Janne Tynell, viser undersøgelsen med al tydelighed, at det haster med at beskytte børn og unge langt bedre på nettet.

– Det er meget bekymrende, at så mange børn og unge har oplevet digitale krænkelser, og det skal vi tage dybt alvorligt. Og handle på. Børn og unge har lige så meget ret til tryghed og trivsel online som offline. Derfor haster det med en indsats hele vejen rundt, siger Janne Tynell og tilføjer:

– Den nye undersøgelse viser, at der er behov for en særlig indsats over for de børn, der føler sig ensomme og mistrives, så de kan få hjælp og støtte til at færdes mere sikkert digitalt. Måske har de børn og unge også sværere ved at få talt med nogen om deres ubehagelige oplevelser på nettet og bede om hjælp, og derfor risikerer vi at svigte dem yderligere.

Janne Tynell peger på, at det for eksempel er nødvendigt at tænke børn og unges digitale trivsel ind i regeringens kommende ensomhedsstrategi. Desuden er der behov for at ruste skolerne bedre til at forebygge og håndtere digitale krænkelser og til at tilbyde relevant støtte til de børn og unge, som oplever det. Alle børn og unge skal også vide, hvor der er hjælp at hente.

Digitale krænkelser giver ondt i maven og skyldfølelse

Af undersøgelsen fremgår det, at digitale krænkelser påvirker børnene og de unge på mange forskellige måder. Nogle får ondt i maven (26 procent), mens andre føler sig alene (18 procent) eller giver sig selv skylden (17 procent).

Næsten hver femte vælger ikke at fortælle nogen om deres ubehagelige oplevelse. Det vil sige, at en stor del af børnene og de unge går alene med deres oplevelser.

– Undersøgelsen understreger, at digitale krænkelser i lige så høj grad som fysiske krænkelser kan have store konsekvenser og spille ind på børn og unges trivsel, deres relationer og deres skolegang. Derfor er det så vigtigt, at de voksne, som er tæt på børnene, interesserer sig for børnenes digitale liv og står klar til at hjælpe og støtte, hvis der er behov for det. Tallene her viser, at alt for mange børn og unge går alene med det, siger Ane Lemche, psykolog i Red Barnet.

I Red Barnets SletDet Rådgivning, der er specialiseret i at hjælpe børn og unge, der har oplevet digitale krænkelser, er erfaringen også, at det kan være svært for børn og unge at få fortalt om deres oplevelser til de voksne, de er tæt.

Hver fjerde opsøges af ukendte voksne på nettet

Forældre, lærere, pædagoger og andre voksne tæt på børnene skal derfor mere på banen, mener Red Barnet. Nødvendigheden af det understreges af, at hver fjerde ifølge undersøgelsen har prøvet at blive kontaktet af en voksen, de ikke kendte i forvejen. Hver fjerde af dem, som har oplevet det, svarer, at den voksne ville snakke eller chatte, og hver femte svarer, at den voksne sendte ting, for eksempel billeder, som var ubehagelige. 17 procent oplevede, at den voksne ville have dem til at gøre ting, de ikke havde lyst til – som for eksempel at sende billeder af deres krop.

– De tal er dybt foruroligende. Fremmede voksne har ingen gyldig grund til at kontakte børn og unge online. Her ser vi nogle mulige indikationer på grooming, og det skal tages meget alvorligt, at det er så udbredt for børn og unge at blive kontaktet af ukendte voksne online. Det er en vigtig påmindelse for forældre og andre voksne omkring børnene om, at fremmede voksne – og herunder også krænkere – har fået en direkte adgang ind på børneværelset, siger Ane Lemche.

Børn og unge, der føler sig ensomme og har lav trivsel, er også her i større risiko end andre. Cirka hver tredje af dem har oplevet at blive opsøgt af fremmede voksne på nettet inden for det seneste år.

Om undersøgelsen

3.219 børn og unge i alderen 9-17 år har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der er repræsentativ for aldersgruppen. Desuden har otte børn og unge i forskellige aldersgrupper deltaget i interviews.